Bonuser og puljetillegg Jæren Smak smågris – Gjeldende fra 01.05.2021

Notering Jæren smak (gjeldende fra 18.05.2020) 830 kr pr stk
Jæren Smak Tillegg 28 kr pr stk
Bonus Jæren Smak 10 kr pr stk
Overvekt >25 12 kr pr kg
Puljetillegg: 25 – 49 stk 35 kr pr stk
Puljetillegg: 50 – 69 stk 55 kr pr stk
Puljetillegg: 70 – 99 stk 70 kr pr stk
Puljetillegg: over 100 stk 85 kr pr stk
Forebyggende-helsearbeid 20 kr pr stk
Frakt Selger -15 kr pr stk
Frakt Kjøper 25 kr pr stk
Trekk for ikke godkjent helsegris/veterinærattest  90 kr pr stk

 

For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen. Transport kan leies på timebasis fra JBR, vi kan hjelpe med utforming av avtalen.

Puljetillegg beregnes pr uke for kjøp og salg av smågris.
Bonus Jæren Smak, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Slaktegris

Bonuser og Puljetillegg Jæren smak Slaktegris Kr pr kg
1 til 29 stk 0,20
30 til 59 stk 0,70
60 til 89 stk 1,20
90 til 999 stk 1,70
Jæren Smak (fra 80 til 90 kg ) 1,30
Jæren Smak (fra 90,01 til 95 ) 0,50
Rett innmelding ( +/- 10 stk ) ( Mandag kl 15.00) 0,50
Godkjent dyrevelferd 1,00

Bonuser og puljetillegg Utegris

Bonus og puljetillegg Kr pr kg
1 til 29 stk 0,20
30 til 59 stk 0,70
60 til 89 stk 1,20
90 til 999 stk 1,70
Utegristillegg 4,00
Rett innmelding ( +/- 10 stk ) ( Mandag kl 15.00) 0,50
Godkjent dyrevelferd 1,00

Bonuser og puljetillegg Tung gris avtale

Bonus og puljetillegg Kr pr kg
30 til 59 stk 0,45
60 til 999 stk 1,00
Rett innmelding ( +/- 10 stk ) (Mandag kl 15.00) 0,50
Godkjent dyrevelferd 1,00
Tung gris fra 75 til 105 kg (full pris)