Ekstraordinært tillegg Storfe uke 6 – 8

I forbindelse med den ekstra prisjustering omsetningsrådet og markedsregulator gjorde gjeldende fra 28.02.22 vil Prima innføre denne justeringen allerede fra mandag 07.02.22 (uke 6) Dette for å sikre tilgangen disse ukene frem til den 28.02.22

Det vil fremkomme på avrekningen som «Prima Sesongtillegg»

Sesongtillegget bortfaller mandag 28.02 da engrosprisen justeres med 2,00