Informasjon Jæren Smak Lam

Vi vil innledningsvis kommentere en sak som sikkert er kjent for de fleste. Slik vi leser markedet nå, er det ikke grunnlag for produksjon av Dielam.

Imidlertid har vi styrket tidlig Jæren Smak lam. Dette fører til at det oppnås et ok dekningsbidrag på overskuddslam.

Tips for å få til dette, klikk på lenken: Jæren Smak lam 2020

I tillegg har vi utviklet en ny kategori Jæren Smak, Jærem Smak produksjon.

Kriterier for Jæren smak produksjon.

  • Over 15 kg
  • 0+ og bedre
  • 1+ til 3 i fett

For denne kategori, utbetales kr.3 pr.kg. I tillegg kommer Jæren Smak med 3.kr pr.kg og Jæren Smak ekstra med 3.kr. pr.kg. Totalt oppnåelig 9.kr pr kg. Det forutsettes treff på Jæren smak og Jæren smak ekstra kriterier.

NB: Se oppdaterte leveringsbetingelser på vår nettside

MvH

Leif Håkon Korsbø