Innskjerping av regelverk!

Mattilsynet skjerpet inn reglene for dårlig merka/umerka gris fra midten av mars. Det er nå slik at de kan kassere gris som det ikke er klubbemerke som er lesbart eller som mangler klubbemerke.

Vi har informert tidligere om dette med «dårlig merking» dessverre er tilbakemelding at det fortsatt er altfor mye gris som kommer inn med dårlig eller manglende klubbemerker.

Folka i slakteriet på Forus har fram til nå lagt ned betydelig ekstra arbeid å prøve å få dokumentert hvem disse grisene kommer fra.

Denne ekstra innsatsen vil vi ikke kunne regne med, da det jo er produsenten sitt ansvar at merkingen blir gjort riktig. Derfor understreker vi nå igjen, at fremover så vil grisene uten klubbemerke eller som har utydelig klubbemerke risikere å bli kassert.

Dette gjøres av Mattilsynet og vi har ingen påvirkning for å unngå dette. Reglene sier at vi har 24 timer på å dokumentere hvor grisen kommer fra, men i praksis så lar dette seg vanskelig gjøre. Vi har jo kun dokumentasjon på antall gris som vi har hentet og dersom grisen har vært blandet på bilen eller på slakteriet så er det selvsagt ikke mulig å vite hvor den kommer fra uten merke.

Så vi henstiller alle om å gjøre følgende for å unngå å få gris kassert på grunn av dårlig/manglende merking.

  1. Sjekk klubba nøye mellom hver gang.
  2. Vask klubba etter bruk
  3. Gi beskjed om det er skjeve tall eller at du trenger nye tall
  4. Lag deg et godt system der du er sikker på at all gris er merket.
  5. Undertegna har sagt at det er nok med et skikkelig merke på en side, dette gjelder fortsatt. Men det betyr ikke at det er «ulovlig» å merke på begge skinkene. Så vurder dette selv, nå vil det stå på avregningen om det er umerket/dårlig merka gris, får du det og du merker kun på en side så kan det være lurt å begynne å merke på begge sider.
  6. Merk i god tid før slakt, gjerne et par uker før slakting. Klubbemerket viser veldig godt I 2-3 uker etter mekring så det er ganske så enkelt å se om grisen har et tilfredsstillende merke.

Håper alle tar dette til etterretning så vi slipper å få kasserte griser.

PS! Det vil bli møte for alle svineprodusenten i løpet av de neste 3 ukene. Dette vil bli et kveldsmøte på Karlsbu kafe der vi serverer middag 😊 Dato blir bestemt i løpet av kort tid.

Grisegod hilsen Leidulf