Kjære alle Storfe produsenter!

Som dere kanskje har fått med dere har det skjedd et skifte i Prima Slakt. Magnar Sandanger skal konsentrere seg fullt og helt om Angus, og jeg er så heldig å få overta jobben som tilførselsleder på Storfe. Ser virkelig frem til å få jobbe sammen med alle de dyktige bøndene i Prima Slakt. Håper vi sammen kan finne veien til å bli enda bedre og enda flere.

Prima Slakt jobber for å gi bonden bedre betalt.  Prisen Prima kan ta ut i markedet skal komme bonden til gode. Nå har det blitt jobbet godt opp mot Meny som ønsker mer storfekjøtt av god kvalitet. Meny er villige til å betale mer for den kvaliteten som ønskes.

Vi er veldig glade og stolte av at Meny ønsker å styrke Angussatsningen. Fra 1 Januar 2022 økes fettkompensasjonen på Angus med 3 kr pr kg

Vi har også styrket Jæren Smak storfe, her får du også 3 kr pr kg ekstra for all storfe som treffer innenfor kriteriene. Her er det virkelig penger å hente.

Utnytter du leveringsvilkårene og oppnår Jæren Smak, kan du maks ta ut 12,20 kr ekstra pr kg.

Jæren Smak kriteriene har også fått noen andre gledelige endringer, vi har utvidet vektintervallet. For mer info sjekk våre leveringsbetingelser på vår hjemmeside.

Prima jobber stadig med nye konsepter. Nå har vi gleden av å tilby alle melkebesetninger avtale på Gourmet Ku. Et spennende konsept som vi virkelig har troen på. Driver du med melk og har NRF eller Holstein kan dette være noe for deg. Treffer du her innenfor Gourmet Ku kriteriene får du også her 3 kr pr kg ekstra.

Alle endringene kan du lese om på følgende link:

Leveringsbetingelser gjeldene 01.11.2021, Storfe

Nytt for året er også dyrevelferdsprogrammet på Storfe som startet 01.01.22. Alle må gjennom dyrevelferdsprogrammet med 16 måneders mellomrom.

Anbefaler at dere ser litt på hva som forventes før du gjennomfører dyrevelferdsbesøket med veterinær. Info finner du på Animalia.no eller link  https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/ eller på Prima slakt sine hjemmesider.

Har du spørsmål ang. dyrevelferd programmet eller noe annet, er det bare å ringe eller sende en      e- post. Tlf. 92 88 59 19, E-post: Siri.haugland@prima.as

 

Hilsen Siri Kvam Haugland