Leveringsbetingelser Storfe gjeldende fra 28.03.22

JÆREN SMAK AVTALE Storfe

Bonus og puljetillegg Kr pr kg
Avtaleinnmelding 2 ukers avtale 1,5
Puljetillegg 2 til 3 stk. 1,35
Puljetillegg 4 til 5 stk. 2,00
Puljetillegg 6 til 10 stk. 2,55
Puljetillegg 11 til 13 stk. 2,95
Puljetillegg over 14 stk. 3,55
Sesongtillegg (justeres etter marked) 0
Prima ku P- til E+ (ung/ku og ku) 3,00
Prima kilo pluss 300 klasse O+ til E+(kvige, kastrat,u/ku og u/okse) 2,00
Premium kilo pluss 350 klasse O+ til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 2,00
Prima kjøttfe-avtale inngåt kjøttfeavtale: klasse R til E+ ( kvige,kastrat, u/ku og u/okse) 3,00
Prima kjøttfe-avtale (prisen varierer gjennom året)
Jæren smak tillegg ( 280 til 400 kg) ( Se jæren smak krav ) 3,00
Jæren smak tillegg ( 400,1 til 470 kg) ( Se jæren smak krav ) 1,00
Jæren smak tillegg kvige ( se Jæren smak krav) ( gjeldende fra 03.05.2021) 6,00
Jæren smak gourmet-ku ( Se Jæren smak gourmet- ku avtale ) 6,00
 • Prima Jæren Wagyu ( Se Prima Jæren Wagyu avtale ) IMF fra 0 til 60 kr pr kg
 • Prima-tonnasjeavtale 0,45 til 1,20 pr kg i forhold til kvantum. (etterbetales ved års slutt.)

JÆREN SMAK KRAV Storfe

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 20 måneder (620 dager)
 • Kategori : kastrat, U/Ku og kvige max 30 måneder (920 dager)
  (Obs: kvige blir ung ku ved 731 dager)
 • Klasse : O og bedre
 • Nå tar vi også med O-, men da minimum 3- i fett
 • Fettklasse ung okse,Kvige og Kastrat: 2+ til 5+
 • Fettklasse ung ku: 2+ til 4+
 • Vekt fra 280 kg til 470 kg
 • Vekt kvige fra 220 kg til 350 kg
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker

JÆREN SMAK KRAV gourmet-ku

 • Radius 4,5 timer
 • Kategori : Ku (1461 dager)
 • Klasse : O- og bedre
 • Fettklasse 3+ til 5+
 • Vekt fra 280 kg til 455 kg
 • Rasekrav over 50 % NRF eller Holstein. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Gourmet-ku tillegg er 6 kr pr kg

Angus gourmet-ku

 • Radius 4,5 timer
 • Kategori : Ku
 • Klasse : O+ og bedre
 • Fettklasse 3+ til 5+
 • Vekt fra 280 kg til 400 kg
 • Rasekrav 100 % Angus. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Angus gourmet-ku tillegg er 3 kr pr kg

ANGUS KRAV

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 18 måneder
 • Kategori : kastrat, kvige og u/ku max 30 måneder
  (Obs: kvige blir ung ku ved 731 dager)
 • Rasekrav over 50 % Angus. Med kravet til rase menes at far skal være 100% Angus, Semin, ungdyrkåret eller Stambokført. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Klasse : O og bedre
 • Fettklasse ung okse, ung ku, kvige og kastrat 2+ til 5+
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker

Fettkomp/Angus tillegg

PA (fettklasse 3-) 4,0 kr pr kg
PA (fettklasse 3) 4,5 kr pr kg
PA (fettklasse 3+) 5,5 kr pr kg
PA (fettklasse 4-) 7,0 kr pr kg
PA (fettklasse 4) 8,0 kr pr kg
PA (fettklasse 4+) 8,0 kr pr kg
PA (fettklasse 5-) 8,0 kr pr kg
PA (fettklasse 5) 8,0 kr pr kg
PA (fettklasse 5+) 8,0 kr pr kg
Angustillegg u/okse og u/ku, Fra 260 til 360 kg 6,0 kr pr kg
Angustillegg u/okse og u/ku, Fra 360 til 385 kg 5,0 kr pr kg
Prima Angus Kvige/Kastrat Fra 200 til 300 kg (gjeldende fra 03.05.2021 ) 10,50 kr pr kg
Angustillegg ikke treff på alder og vekt (ikke fettkompensasjon ) 4,00 kr pr kg

Prima kjøttfeavtale

 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
 • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford og Highland Cattle.
 • Klassekrav: R og bedre
 • Vanlig avtaleinnmelding (2 uker)
 • Godkjent KSL
 • Reine dyr
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri
 • Prima kjøttfeavtale (prisen variere gjennom året)
 • Fra 01.01.22 til 25.09.22 = 3 kr pr kg
 • Fra 26.09.22 til 27.11.22 = 2 kr pr kg
 • Fra 28.11.22 til 31.12.22 = 3 kr pr kg

Tonnasjeavtale

1 til 9 tonn 0,45 kr pr kg
10 til 19 tonn 0,60 kr pr kg
20 til 29 tonn 0,80 kr pr kg
Over 30 tonn 1,20 kr pr kg
 • Tonnasjeavtale utbetales ved årets slutt.