Priser Gris gjeldende fra 02.01.2023

Bonuser og puljetillegg Jæren smak Smågris

Notering Prima Smågris (gjeldende fra 02.01.23) 1190 kr pr. stk. ( + 10,- )
Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres)
Overvekt  25 – 35 15 kr pr. kg.
Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk.
Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.
Puljetillegg: 70–99 stk. 70 kr pr. stk.
Puljetillegg: over 100 stk. 85 kr pr. stk.
Forebyggende helsearbeid 20 kr pr. stk.
Frakt selger -15 kr pr. stk.
Frakt kjøper 25 kr pr. stk.
Trekk for ikke godkjent helsegris 90 kr pr. stk.
Trekk for manglende Helseattest ved levering 300 kr pr. levering

Primabonus smågris (Årsleveranse) fra 15 til 40 kr pr stk. (Gjeldende fra 28.02.22)

✓ 500 stk. til 1999 stk.   = 15 kr
✓ 2000 stk. til 2999 stk. = 20 kr
✓ Over 3000 stk.           = 40 kr

  • For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen. Transport kan leies på timebasis fra JBR, vi kan hjelpe med utforming av avtalen.
  • Puljetillegg beregnes pr uke for kjøp og salg av smågris
  • Bonus Jæren Smak, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår

 Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Slaktegris

1–29 stk. 0,20 kr pr. kg.
30–59 stk. 0,70 kr pr. kg.
60–89 stk. 1,20 kr pr. kg.
90–999 stk. 1,70 kr pr. kg.
Jæren Smak (80–90 kg) 1,50 kr pr. kg.
Jæren Smak (90,01-95,00 kg) 0,70 kr pr. kg.
Rett innmelding (+/– 10 stk., mandag kl. 15:00) 0,50 kr pr. kg.
Godkjent dyrevelferd 1,00 kr pr. kg.