Prisløype gris 1. halvår 2022

Grunnet ekstraordinær pris justering bli prisprognosen for 1. halvår 2022 nå seende sånn ut.

Mandag 03.01 (uke 1)  Engrospris opp 1,10 kr/kg

Mandag 28.02 (uke 9) Engrospris opp 2,00 kr/kg

Dette gir da fra 28.02 en planlagt PGE for 1. halvår 2022 på 38,50 kr/kg