Prisløype Lam første halvår 2022

Prisløype for småfe 1. halvår 2022 oppdatert 02.02.22

Mandag 3. januar   (uke 1)     Engrospris opp 2.00 kr/kg

Mandag 31. januar (uke 5)    Engrospris opp 2.00 kr/kg

Mandag 28. februar (uke 9)  Engrospris opp 3.30 kr/kg

Mandag 14. mars (uke 11)   Grunntilskudd opp 1.00 kr/kg

Mandag 30. mai (uke 22)    Engrospris opp 4.00 kr/kg

Prisløype for lam 1. halvår 2021