Produksjon av Norsk kvalitetskjøtt skal lønne seg.

Kvalitetskjøttet fra Norsk Angus handler om dyr, natur, kultur, identitet og forbruker preferanser. Målet er å tilfredsstille den kresne forbruker som er villig til å betale for det. Prima Jæren/Nortura og MENY gjør alt vi kan for at norske Angusprodusenter skal ha de aller beste forutsetninger til å levere best mulig kvalitet, og få betalt for deretter.

Vi har «tøffet» oss mot de beste i verden på kvalitet, og fått bekreftet at vi kan levere kjøtt i verdensklasse. Dette er KUN mulig gjennom et samarbeid mellom Angusprodusenter som vil levere kjøttkvaliteten markedet etterspør, Prima Jæren/Nortura som kjøttbedrifter, samt Norges største supermarked MENY som tilbyder og pådriver for økt Norsk kjøttkvalitet.

Som et ledd i denne kvalitetsreisen så vil Meny starte med å betale ut et kvalitetstillegg for økt kvalitet til Norsk Angus på hele 3 kr. pr.kg fra og med 1.jan. Dette tillegget vil også være gjeldende for Gourmet Ku av Angus.
Vi ønsker å vise at målrettet og strukturert arbeid mot bedre spisekvalitet skal lønne seg for produsenter med en Angusavtale hos Prima Jæren og Nortura hvor kjøttet ender i MENY sine kjøttdisker. 

Prima Jæren og Nortura takker alle våre Angusprodusenter som har bidratt til at vi er der vi er i dag, men reisen er ikke over. MENY ønsker med dette å inspirere til enda høyrere produksjon av Norsk Angus i verdensklasse.

Ta kontakt med Magnar Sandanger for mer info om Angusavtale, eller ønske om å være med på laget.
Mail: magnars@prima.as
Tlf: +47 481 14 525