Produsent informasjon, Storfe

Prima bygger sin merkevare på utvikling av kjøttkvalitet. Vi har siden oppstarten systematisk arbeidet med å utvikle konsepter som fortløpende underbygger bedre kjøtt kvalitet. På storfe har vi over tid utviklet kunnskap om faktorenes orden, det være seg fett, klasse, alder og vekt. Vi vet at potensialet er relativt stort for å løfte kvaliteten på kjøttet gjennom arv, foring, miljø osv.

Vi er glade for å konstatere at vi er kommet langt i dette arbeidet. Vi er imidlertid ikke kommet i mål. Vi må arbeide systematisk for å løfte kvalitet ytterligere, og dermed også pris.

Vi er svært glade for å kunne meddele at vi har «rigget» oss for å kunne gi dere produsenter en tilbakemelding på kjøtt kvaliteten. Dette vil konkret si, at utover den generelle klassifisering gjennom EUROP systemet, vil det komme karakter setting fra 1 til 4

Gjennom dette «grepet» har vi sammen laget et verktøy som gjør at dere produsenter kan korrigere foring, og sette avls-arbeidet inn i et nytt perspektiv.

Vi tar sikte på at dere vil få tilbakemelding på marmorering på slaktet en gang i mnd. Det vil selvfølgelig være et siktemål å få dette på plass i avregningen, men der er vi dessverre ikke enda, teknisk sett.

Vi ser virkelig frem til å utvikle samarbeidet med dere produsenter gjennom dette arbeidet. Dette gir oss alle inspirasjon og motivasjon til å levere mer av den kvaliteten forbrukeren vil betale merpris for.

 

Mvh

Prima Slakt