Prognoser 2023

Prisendring lam 

Prisendring lam 23

Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2023 sammenlignet med i fjor. Den viser at de prognoserte prisendringene i år er tilnærmet lik slik prisendringene ble gjennom fjorårssesongen.

Når det gjelder prisnivå i 2023, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m. som vi ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.