Sau og lam puljetillegg – gjeldende fra 17.06.2024

Puljetillegg:

10 til 50 stk 0,5 kr pr kg
51 til 100 stk 1,5 kr pr kg
Over 101 stk 4,5 kr pr kg

 

Nabohenting:

  • 1 time radius ut fra slakteriet, må naboen være innenfor en 2 km radius.
  • Over 1 time radius ut fra slakteriet, må naboen være innenfor en 20 km radius.
  • Ved nabohenting må det være felles innmelding/felles hentedag.

Leveringsbetingelser:

Slakteuke i sommer: Uke 26 til 30 er det slaktestopp.

Tidlig Jæren smak Fra 15 kg til 26( 28 kg i uke 31 ) kg 2 til 3 i fett og klasse R – og bedre (uke 17 til 31). Reine dyr 13,0 kr pr kg
Jæren smak produksjonslam Fra 15 kg 1+ i fett o+ og bedre i klasse
Reine dyr
3,0 kr pr kg
Jæren smak tillegg 18 kg til 30 kg 2 til 3 i fett og klasse R og bedre 4,0 kr pr kg
(uke 17 til 43) Reine dyr
4,0 kr pr kg
Jæren smak ekstra – tillegg 19 kg til 23 kg 2+ til 3 i fett og klasse R og bedre
(uke 17 til 43) Reine dyr
4,5 kr pr kg
Kvalitetssau : 25 kg til 45 kg 2 til 4 i fett O+ og bedre 8,0 kr pr kg

Lam under 13 kg og dårligere en O trekkes med 7 kr pr kg

Etterbetaling:

Etterbetaling:  1000 til 3999 kg 0,5 kr pr kg
Etterbetaling: 4000 til 5999 kg 0,9 kr pr kg
Etterbetaling: 6000 til 7999 kg 1,3 kr pr kg
Etterbetaling: Over 8000 kg 1,8 kr pr kg

Etterbetaling beregnes og utbetales etter hvert kalenderår.

Sesongtillegg:

(Justeres juli hvert år, dette er 2023 priser)

  • Uke 33 – 37 3,0 kr pr kg
  • Uke 38 – 39 1,5 kr pr kg