Slakting i forbindelse med påske

Oversikt over slaktedager i påskeuken.

GRIS:
Uke 14: Slakter vi Mandag (begrenset antall)
Uke 15: Slakter vi Mandag til Fredag

STORFE:
Uke 14: Slakter vi Onsdag (begrenset antall)
Uke 15: Slakter vi Mandag til Fredag

SMÅFE:
Uke 14 og 15 slaktes det ikke småfe

HUSK INNMELDING I GOD TID