TYR Rogaland inviterer til julefagmøte

TYR Rogaland Julefagmøte

Du inviteres til faglig påfyll (19:00 – 20:00), sosialt lag og god julemat.

Få med deg andre som er interessert i kjøttfenæringen og kom!

Egenandel kr. 250,- pr. person

Sør – Rogaland:

Dato: 28. november
Kl. 19:00
Sted: Bryne Kro og Hotell

Påmelding:

Senest 22. november til Kathrine:
tlf. 907 65 577

Nord – Rogaland:

Dato: 29. november
Kl. 19:00
Sted: Aksdal Inn Motell

Påmelding:

Senest 24. november til:
Inger Johanne
tlf. 970 97 556