Vi vil bli bedre på livdyromsetning!

Vi vil bli bedre på livdyromsetning!

Prima har over tid bygget opp en livdyromsetning for å tilfredsstille behovene til kjøper og selger. Vi bestreber oss i å kunne levere kvalitet som livdyrformidler. Det registreres at livdyrmarkedet utvikles, og stadig stiller nye krav til oss.

Det er forøvrig en ønsket utvikling fra Primas side, at det stadig blir flere produsenter som profesjonaliseres på slutt-foring. Konsekvensen av en slik utvikling, er at det er krav om flere dyr i samme alder og rase. Det er i både produsenten og slakteriets interesse, at vi tilstreber å få effektiv transport og effektive puljer til slakt. Dette underbygger god totaløkonomi for begge parter.

Gjennom den strukturen som over tid er bygget opp i livdyrmarkedet, ser vi at vi må gjøre endringer for å dekke dette behovet. Vi trenger en større livdyr-pool for å kunne sette sammen en mer optimal bestilling fra enkelt-produsent.

Prima har hatt et allerede velfungerende samarbeide med Nortura på livdyr.  Vi ser at et slikt samarbeide kan videre-utvikles for å møte det behovet vi ser komme.  I dag skjer mye av livdyromsetningen i Prima gjennom egen portefølje. Basert på den utviklingen vi har beskrevet, er det imidlertid behov for å finne bedre løsninger.

Registrering og innmelding av livdyr skal foregå på samme måte som før. For å kunne holde kostnaden nede, og effektiviteten oppe, er det behov for å samordne livdyromsetningen mot livdyrpoolen til Nortura. Det vil si at vi trenger å sitte «tettere» på en større livdyrpool enn den vi har selv. Rent praktisk, vil ikke den enkelte produsent merke endring, utover at vi blir mer leveringsdyktige mot produsent.

Livdyravdelingen vil i større grad koordineres mot livdyrpool i Nortura. Vår sjåfør Herbjørn Haugland vil få en tydeligere formidlerfunksjon. Ved å sitte tett på livdyrpoolen i Nortura, vil vi kunne legge effektive transportløsninger og sørge for at vi blir leveringsdyktige både på kvalitet, volum og pris.