Leveringsbetingelser Sau og Lam 2021

Leveringsbetingelser Sau og Lam 2021

Prima bygger sin merkevare på utvikling av kjøttkvalitet. Vi har siden oppstarten systematisk arbeidet med å utvikle konsepter som fortløpende underbygger bedre kjøtt kvalitet. På storfe har vi over tid utviklet kunnskap om faktorenes orden, det være seg fett, klasse, alder og vekt. Vi vet at potensialet er relativt stort for å løfte kvaliteten på kjøttet gjennom arv, foring, miljø osv.

Litt justering på leveringsbetingelser Gris

Litt justering på leveringsbetingelser Gris

Prima bygger sin merkevare på utvikling av kjøttkvalitet. Vi har siden oppstarten systematisk arbeidet med å utvikle konsepter som fortløpende underbygger bedre kjøtt kvalitet. På storfe har vi over tid utviklet kunnskap om faktorenes orden, det være seg fett, klasse,...