bærekrAFT

I Prima jobber vi med bærekraft i hele verdikjeden fra jord til bord, for å utvikle en matproduksjon som skal sikre fremtidige generasjoner.

Vår vei mot bærekraftig matproduksjon

Vi har satt bærekraft høyt på agendaen i vår femårige strategiplan, og har et mål om å jobbe strukturert og detaljert for en bærekraftig matproduksjon som går hele veien fra jord til bord. Bærekraft er organisert i styrings- og prosjektgrupper med hovedområdene:

  • Fremstilling av råvarer
  • Dyrevelferd
  • Produksjon
  • Transport
  • Kortreist mat

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål skal vi ta ansvar, og ha respekt for den oppgaven vi har med å utvikle og forvalte norsk matproduksjon i årene fremover. Sentralt i denne forbindelsen er grunnsteinen rundt våre konsepter på dyreslag:  Norsk Angus og Jæren Smak. Det store utmarksarealet vi har i Norge kan heldigvis brukes til å produsere mat, men da er vi avhengige av drøvtyggere som sau/lam og storfe. Disse husdyrene kan omdanne gress og andre planter til næringsrik mat for oss mennesker. Melkekyr gir oss også mulighet for å produsere meieriprodukter i tillegg til kjøtt. Videre kan norsk korn som viser seg å ikke holde matkvalitet brukes som fôr til husdyr. I Norge betyr dermed husdyrhold, det vil si produksjonen av kjøtt, egg og melk, mye for selvforsyningsgraden fra den landbaserte delen av norsk matproduksjon. Uten husdyrhold i Norge hadde vi måttet importere mye mer av maten vi spiser.

Dyrevelferd

Dyrevelferd og bærekraft henger sammen. Dyr som har hatt det godt hos bonden smaker bedre, og har et større potensiale for fremtidens matopplevelser.