dyrevelferd

Som en del av arbeidet med bærekraft inngår dyrevelferd som et viktig del. Hvordan vi behandler dyrene og forvalter resursene er viktig for både spisekvalitet og fremtidens matproduksjon.

Tett samarbeid med bonden

Dyrevelferd handler om at dyrene har det bra. Det handler om at de får nok mat og drikke, at de er friske og får god behandling ved sykdom. Samtidig handler det om at de har nok plass, opplever trivsel og at de er frie for stress og frykt. Når vi ser og sørger for at dyrene har det bra blir sluttproduktet også bedre. Dette har vi lang erfaring med gjennom arbeidet med våre konseptdyr.

Spesifikt på gris går oppfølgning på bruk av Helsegris (et elektronisk dokumentasjons- og rådgivningsverktøy), en egen Prima revisjon, tilbakemelding og god dialog med sjåførene som transporterer grisene og er ute på gårdene, samt fjørslogg. Det stilles krav om veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger en til tre ganger i året. På disse besøkene skal veterinær og produsent sammen besvare standardiserte spørsmål, og bli enige om tiltak som bør gjennomføres innen neste besøk. Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd.

Trafikklysvurdering

I Prima Slakt, som er Prima sine egne bønder, har vi et eget oppfølgingssystem på dyrevelferd inn mot våre konsepter. Dette er et trafikklysverktøy som gjør at vi kan stå inne for dyrevelferd og kvalitet på det bøndene leverer. Trafikklysvurderingen har egne parametere og målepunkt som vurderes pr. produsent. Målepunktene som vurderes går på sykdom, hygiene og nødslakt. Dersom produsenten får anmerkninger går de over i GULT/ORANSJE nivå, og ligger under oppfølging. Da har de 30 dagers frist på å utbedre situasjonen. Dersom dette ikke blir gjort er konsekvensen at de blir oppsagt, og får ikke levere dyr inn til Prima.