iNNOVASJON

I Prima Brands jobber vi aktivt med innovasjon fra jord til bord, for å utnytte og skape verdi av de resurser vi har. Innovasjon foregår i alle ledd av verdikjeden helt fra jord og fôr hos bonden til produktutvikling og salg i sluttleddet.

INNOVASJONSTEAM

Matfaglig har vi alltid vært veldig opptatt av at det vi skaper skal være av høy kvalitet og ha en PRIMA spisekvalitet. Derfor har vi sammensatt et kvalitets-team bestående av kompetente og resurssterke kokker. Disse kokkene er alltid tett på og involvert i prosessen med å utvikle nye produkter og produktkategorier. Vi har innovasjons- og testkjøkken som vi bruker aktivt i denne prosessen, enten det er på Kviamarka, på Nærbø eller i samarbeid med A. Idsøe slakterbutikken i Verksgata i Stavanger. Nøkkelen til suksess og gjennomføring er i siste ende involveringsgraden vi har med våre viktige samarbeidspartnere.

INNOVASJON I HELE VERDIKJEDEN

Våre spesialkonsepter Norsk Angus, Jæren Smak osv. er eksempler på måten vi driver innovasjon og verdiutvikling i samarbeid med våre bønder. Angusgården som ble etablert i 2015 er et langsiktig innovasjonsprosjekt hvor vi forsker på å fremskaffe «Den beste Biffen».

Vi jobber med dyr, og er opptatt av at vi utnytter dyret på best mulig måte gjennom verdiskapning. Her er vi alltid bevisst på at innovasjon kan skapes med utgangspunkt i den kompetansen vi har på utnyttelse av dyret. Her har vi i flere år satt søkelys på storfe og prosjektet «Reddet fra Kverna», som innebærer at vi skjærer ut flere spesialbiffer som ellers ville gått i kvernet kjøtt og kjøttdeig.

Høy-teknologiske løsninger i produksjon, både på skjæring og foredling er viktig i forbindelse med prosessutvikling for å tilnærme seg optimal produksjon.