kVALITET

I Prima Brands er produktkvalitet og matsikkerhet i fokus gjennom hele verdikjeden fra jord til bord.

RÅVAREKVALITET

Arbeidet med produktkvalitet starter med god råvarekvalitet på gården hos bonden. Hos bonden legges utgangspunktet for kvaliteten man opplever som forbruker.

Prima Slakt er et eget selskap med produsentkontakter, som har tett oppfølgning og samarbeid med våre bønder. Disse produsentkontaktene jobber tett sammen med bonden, for å utvikle og ivareta kvalitetskonseptene våre (Norsk Angus, Jæren Smak, Fjellam m.m.)

Våre produsenter er reviderte gjennom KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) og må videre etterleve Primas krav til kvalitet og dyrevelferd gjennom egne oppfølgningsprogrammer og egen Prima revisjon. Denne tette oppfølgningen sikrer prima kvalitet fra jord til bord.

PRODUKSJON

I Prima Brands har vi fem produksjonsanlegg, hvorav to er nedskjæringsanlegg og tre er foredlingsanlegg. Alle anleggene har dedikerte kvalitetsressurser som har ansvar for oppfølging av programmer for mattrygghet. God fokus på grunnleggende prinsipper for hygiene og orden, risikobasert prosesskontroll (HACCP) og etablerte rutiner som sikrer trygg mat er vesentlig. Tett samarbeid med tilsynsorgan og kunder sikrer kontinuerlig forbedring og et levende kvalitetssystem.

En god mattrygghetskultur i alle Prima Brands produksjonsanlegg er grunnleggende for god produksjonspraksis og trygge produkter, som samsvarer med kunders krav og forventninger, lovverk og etablerte branjseretningslinjer.

PRODUKTKVALITET

Produktet du som forbruker sitter igjen med på tallerkenen er resultatet av det vi jobber med hver dag. Kvalitetsarbeidet knyttet til matproduksjon er omfattende og viktig. Vi utfører daglige egenkontroller med sensoriske og mikrobiologiske tester som en del av våre rutiner i kvalitetsavdelingen. Forbrukeren skal være sikker på god kvalitet og trygg mat når de kjøper våre produkter.

For oss er kvalitet måten vi jobber på, og resultatet vi skaper skal gjenspeile dette i ekte matopplevelser.