HISTORIEN

2022 – 1993: Lokal mat og partnerskap

2022

Prima Brands forenes Prima, Idsøe og Toma i et tettere samarbeid

2021

Prima Idsøe kjøper 66% av Toma. Nytt anlegg storfe – Egersund.

2020

Norsk ANGUS 100 Millioner 2019.

2019

Prima etablerer Matfylket Rogaland.

2018

Prima Kjøper 50% av A. Idsøe AS og 50% av Krosby AS. og Kjøper samme år Spesialgrosisten Tor Hodne.

2015

Prima bygger Nytt forskningsfjøs for Norsk ANGUS.

2014

Prima inngår Partnerskap på kostnadssiden med Nortura.

2012

Prima utvider Kviamarka for Dagligvare 2009 – Langsiktig avtale med Norges Gruppen.

2007

Prima bygger nytt anlegg Kviamarka.

2006

Prima Kjøper Fevang Kjøtt og flytter virksomheten til Vigrestad.

2002

Prima Etablerer Jæren smak.

2000

Prima Kjøper Nærbø Slakteri.

1999

I 1999 overtok sjette generasjon i rett nedstigende linje, Albert jr. Idsøe roret. Det har vært et prinsipp ved hvert eneste generasjonskifte at den «yngre» tidlig har tatt over ansvaret for å bringe bedriften videre. Her ligger kanskje noe av forklaringen på bedriftens suksess! De senere årene har bedriften befestet sin posisjon som byens spesialforretning for kjøtt og fine food.

Vi er stolte over å ha bidratt til å øke bevisstheten rundt kvalitet for stadig flere kunder.

1997

Prima utvider med eget slakteri-med 20 produsenter.

1993

Prima bygger nedskjæringsanlegg på Vigrestad.

1990 – 1950: Foredlingsindustri og supermarked

1990

I 1990 ble bedriften endret til Toma Mat AS, dagens eiere tok over og arbeidet med å etablere nye produksjonslokaler ble startet. I 1996 åpnet bedriften nye lokaler på Raglamyr i Haugesund kommune.

1970

I 70-årene førte supermarkedenes inntog til at man kunne kjøpe et bredt utvalg kjøttprodukter sammen med melk og brød. Kjøttbutikkene fikk dermed kraftig konkurranse, og de aller fleste måtte til slutt innstille. A. Idsøe as holdt imidlertid stand, nå under ledelse av Martins sønn Albert.

1963

Toma AS ble etablert i1963 av Torvald Kyvik og Magne Svinelid. Bedriften holdt til på Avaldsnes i Karmøy kommune.

1950

Så fulgte etterkrigstiden, med rasjonering og prisreguleringer langt opp i 50- og tildels 60-årene. I denne perioden kom bondesamvirket inn som en betydelig aktør, godt hjulpet av de politiske myndigheter.

1930 – 1825: Fra lokal slakter til industribedrift

1930

Under krisen i trettiårene og deretter 5 års krigstid var mangelen på kjøpekraft og råvarer stor, og den faglige kreativiteten ble satt på en hard prøve.

1902

Alberts to sønner, Albert og Adolf overtok ansvaret i 1902 og la grunnlaget for det som skulle bli landets største private kjøttbedrift.

Siden overtok Alberts sønn Martin styringen. På det meste hadde bedriften over 70 ansatte.

1898

I 1898 flyttet de inn i større og bedre lokaler i Verksgata 3 og 5 hvor bedriften fremdeles har tilhold.

1855

Overtok sønnen Albert ansvaret. Bedriften hadde en lang blomstringstid og var den første i sin bransje som anla eget fryseri og tok i bruk både dampkraft og elektrisitet.

1828

A.Idøe Det hele ble startet i 1828 av Tore Idsøe, som kom fra øya Idsø i Ryfylke. Tore Idsøe hadde en stund et gardsbruk mellom Petrikirken og Blaasenborg. Mesteparten av disse eiendommene ble solgt og pengene ble investert i Bakerbryggen 9 som lå midt i den nåværende Verksgata. Tore slaktet, og kona Siri solgte kjøttet fra det som ble hetende «Issebuå.» Dette var nok ingen prangende butikk, men på mange måter et stort framskritt fra hjemmeslakt og torgsalg.