VÅRE VERDIER

Vi er Prima; vi har PASSION for mat, RESPEKT for dyrene, hverandre, for bonden, markedene og forbruker. Vi er INNOVATIVE gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Vi er MÅLRETTET og har en plan for gjennomføring og sist, men ikke minst, er vi ANSVARLIGE for trygg matsikkerhet og bærekraftig utvikling av matproduksjon som skal skape EKTE MATOPPLEVELSER.

PASSION

PASSION er det som driver oss hver dag i jobben mot å skape ekte matopplevelser. I Prima gjelder dette gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Passion starter ute hos våre engasjerte bønder som brenner for at dyrene skal ha det bra på gården. De jobber fra tidlig morgen til seint på kveld, for å skape det beste utgangspunktet for god spisekvalitet. På våre produksjonsanlegg i Rogaland har vi dyktige og kompetente fagarbeidere som tar imot råvarene fra bonden. Her skjæres og foredles råvarene med presisjon, for å til slutt ende opp som ferdige produkter. I Prima er vi lidenskapelig opptatt av mat og matfaget, og vi ønsker at den passion vi har i våres arbeid skal vise igjen i matglede hos deg som forbruker.

RESPEKT

RESPEKT for oss i Prima handler om flere områder. Vi skal ha respekt for dyrene, menneskene og maten, for kunder og leverandører samt prosessen og tiden det tar å utvikle og skape gode produkter. Respekt handler også om å være ydmyk overfor den oppgaven vi har med å forvalte våre råvarer. Veien til å oppnå respekt og annerkjennelse er ikke noe vi tar lett på. Vi vet at dette krever hardt arbeid og gode planer for gjennomføring i hele verdikjeden fra jord til bord.

INNOVATIV

INNOVATIV handler for oss om å skape verdi ut av de ressurser vi har. Verdi er å skape et bærekraftig landbruk for bøndene som får mer betalt for kvalitet. Verdi er også matglede og matopplevelser for forbrukerne. Vi er kanskje ikke den største aktøren i bransjen, men vi skal være den mest innovative aktøren, som er spennende å jobbe sammen med. Innovasjon handler ikke bare om produkter, det handler i stor grad også om å utvikle løsninger som er annerledes, unike og verdiskapende. Gjennom flere år har vi, sammen med bonden, utviklet konseptene Angus og Jæren Smak med spesifikt fokus på spisekvalitet og dyrevelferd. Konseptene er «optimering» av råvarestrømmen, som vi tar med oss inn i produktene og blir til høykvalitets biffer, pølser, burgere, ribbe og pinnekjøtt som lander på din tallerken.

MÅLRETTET

MÅLRETTET handler om en fokusert gjennomføring av planen for i siste ende å skape ekte matopplevelser. Vi setter oss høye ambisjoner for utvikling og forvaltning av mat fra Rogaland og Jæren. Reisen vi sammen er på skal alltid ta utgangspunkt i målet med visjonen vår om å skape ekte matopplevelser. Vi skal hele tiden søke nye veier og nye muligheter for å nå målet.

ANSVARLIG

ANSVARLIG handler for oss i Prima om den forpliktelse vi har som bonde, produsent og «Matskaper» i Norge. Vi skal ta vare på samfunnet, ressursene og forvalte utviklingen av mat på en ansvarlig måte. Jobben med mat, kvalitet og matsikkerhet er særdeles viktig for oss for å skape en trygg og god produksjon. Samtidig skal vi sørge for at matproduksjonen og den måten vi driver på er bærekraftig i årene som kommer. Gjennom flere av våre konsepter som vi utvikler, er bærekraft et viktig element, hvor vi sørger for et landbruk som er økonomisk lønnsomt. Bonden får bedre betalt for kvalitet, og parameter som dyrevelferd, miljø og klima er en forutsetning for god og sunn utvikling.