Leveranse av smågris

Skjema

Last ned og fyll ut skjema for leveranse av smågris

Om utfylling

Skjemautfyller bekrefter med innsending at:
a) Det har ikke vært tegn på smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting.

b) Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting,
med unntak av dyr som er født i besetningen.

c) Besetningen har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr (drøvtyggere, svin eller kameldyr)
fra andre besetninger*, fellesbeiter eller andre dyreansamlinger. d) Besetningen er ikke pålagt offentlige restriksjoner.

Melding til kjøper/slakteri

Andre betingelser ved salg av smågris:

  • Smågris under 25 kg omsettes ikke uten avtale med kjøper, da med trekk etter oppsatt liste.
  • Det betales ikke for overvekt over 35 kg, med mindre det er egen avtale mellom kjøper og selger.
  • All smågris som omsettes uten direkte avtale skal øremerkes.