Vilkår

Nødslakt

Pr. utrykning kr 1100,-

Reduksjon i avregningsprisen for nødslakt: 25% på alle dyreslag unntatt, råne 30% , gris 35% og hest 50%. Det utbetales ikke tilleggsytelser på nødslakt.

Nødslaktvakt: 51 79 86 00.

Nødslaktbil direkte:

Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane utan Bjerkreim 478 73 179
Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus) 480 11 600
Nortura Nord-Rogaland 480 99 248

 

Slaktekostnader retur

Dyreslag Retur kr/stk Nisje kr/kg
Gris 472 10
Purke 472 15
Ung okse/kvige/kastrat 3 565 17
Okse/ung ku/ku 3 565 17
Kalv 1 868 20
Sau 435 30
Lam 435 34
Lam av villsau 435 34
Geit 435 27
Kje 435 60

Hver enkel produsent får gratislakt
½ storfe
1 gris
2 Småfe

Innmeldingsrutiner

Storfe og livdyr 2 ukers innmelding
Slaktegris 1 ukes innmelding
Smågris 2 ukers innmelding
Småfe 1 ukes innmelding

Innmeldingsfrister:

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen Mandag kl. 15:00, for webinnmelding er fristen Tirsdag morgen kl. 06:00.

Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 2 uker før ønsket leveringsuke!

All innmelding går til 51798600