Kontakt
Prima Slakt

Prima Brands AS
Næringsvegen 27
4365 Nærbø

E-post: prima@prima.as
Telefon: 51 79 86 00

Kontaktpersoner i Prima Slakt

Harald Reime

Harald Reime

Daglig leder

Reidun Hatteland

Reidun Hatteland

Innmelding

Siri Haugland

Siri Haugland

Tilførselsleder storfe

Leif Håkon Korsbø

Leif Håkon Korsbø

Tilførselsleder sau og lam

Leidulf Sigmunstad

Leidulf Sigmunstad

Tilførselsleder gris