Priser

Jæren Smak avtale – Storfe

Bonus og puljetillegg Kr pr kg
Avtaleinnmelding 2 ukers avtale 1,50
2 til 3 stk 1,35
4 til 5 stk 2,00
6 til 10 stk 2,55
11 til 13 stk 2,95
Over 14 stk 3,55
Sesongtillegg ( Gjelder fra uke ? til uke ? ) 0,00
Prima ku P- til E+ (ung/ku og ku) 3,00
Prima kilo pluss 300 klasse O+ til E+ (kvige, kastrat,u/ku og u/okse) 2,00
Premium kilo pluss 350 klasse O+ til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 2,00
Prima kjøttfe-avtale inngåt kjøttfeavtale: klasse R til E+ ( kvige,kastrat, u/ku og u/okse) 3,00
Jæren smak tillegg ( 280 til 350 kg) ( Se jæren smak krav ) 3,00
Jæren smak tillegg ( 350,1 til 380 kg) ( Se jæren smak krav ) 1,00
Jæren smak tillegg kvige ( se Jæren smak krav) 6,00
Jæren smak gourmet-ku ( Se Jæren smak gourmet- ku avtale ) 6,00

Prima Jæren Wagyu ( Se Prima Jæren Wagyu avtale ) IMF fra 0 til 60 kr pr kg
Prima-tonnasjeavtale 0,10 til 0,80 pr kg i forhold til kvantum. (etterbetales ved års slutt.)

Jæren Smak krav – Storfe

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 20 måneder (620 dager)
 • Kategori : kastrat, U/Ku og kvige max 30 måneder (920 dager)
  (Obs: kvige blir ung ku ved 731 dager)
 • Klasse : O og bedre
 • Fettklasse ung okse,Kvige og Kastrat: 3- til 5+
 • Fettklasse ung ku: 3- til 4+
 • Vekt fra 280 kg til 380 kg
 • Vekt kvige fra 220 kg til 350 kg
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker

Jæren Smak krav – gourmet-ku

 • Radius 4,5 timer
 • Kategori : Ku (1461 dager)
 • Klasse : O- og bedre
 • Fettklasse 3+ til 5+
 • Vekt fra 280 kg til 455 kg
 • Rasekrav over 50 % NRF eller Holstein. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Gourmet-ku tillegg er 6 kr pr kg

Angus gourmet-ku

 • Radius: 4,5 timer
 • Kategori: Ku
 • Klasse: O+ og bedre
 • Fettklasse: 3+ til 5+
 • Vekt fra 280 kg til 400 kg
 • Rasekrav 100 % Angus. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Angus gourmet-ku tillegg er 3 kr pr kg

Angus krav

 • Radius 2,5 timer
 • Kategori : U/okse, max 18 måneder
 • Kategori : Kvige og kastrat max 24 måneder
 • Kategori : u/ku max 30 måneder
 • Rasekrav over 50 % Angus. Med kravet til rase menes at far skal være 100% Angus, Semin, ungdyrkåret eller Stambokført. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Klasse : Ung Okse og Ung Ku O og bedre
 • Klasse: Kvige O og bedre
 • Fettklasse: ung okse, ung ku, 3 til 5+
 • Fettklasse: Kvige 3 til 5+
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker

Fettkomp/Angus tillegg

PA (fettklasse 3) 2,5 kr pr kg
PA (fettklasse 3+) 3,7 kr pr kg
PA (fettklasse 4-) 5,5 kr pr kg
PA (fettklasse 4) 7,8 kr pr kg
PA (fettklasse 4+) 9,6 kr pr kg
PA (fettklasse 5-) 9,6 kr pr kg
PA (fettklasse 5) 9,6 kr pr kg
PA (fettklasse 5+) 9,6 kr pr kg
Angustillegg u/okse og u/ku Fra 260 til 360 kg 6,0 kr pr kg
Prima Angus Kvige/Kastrat Fra 220 til 300 kg 10,50 kr pr kg
Angustillegg ikke treff på alder og vekt (ikke fettkompensasjon ) 1,0 kr pr kg

Prima Wagyu Krav

 • Radius: 4,5 timer
 • Kategori: Ung/okse kastrat, kvige og u/ku og ku
 • Rasekrav over 50 % Wagyu. Det er produsentens ansvar å dokumentere dette.
 • Klasse: O og bedre
 • Fettklasse 2+ til 5+
 • Reine dyr
 • Godkjent KSL
 • Godkjent i husdyrregisteret
 • Innmelding på 2 uker
 • Pris pr IMF grad fra 0 til 60 kr pr kg

Prima kjøttfeavtale

 • Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku.
 • Rasekrav 75% kjøttfe: Charolais, Limousine, Simmental, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford og Highland Cattle.
 • Klassekrav: R og bedre
 • Vanlig avtaleinnmelding (2 uker)
 • Godkjent KSL
 • Reine dyr
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri
 • Prima kjøttfeavtale (prisen variere gjennom året)
 • Fra 01.01.22 til 25.09.22 = 3 kr pr kg
 • Fra 26.09.22 til 27.11.22 = 2 kr pr kg
 • Fra 28.11.22 til 31.12.22 = 3 kr pr kg

Tonnasjeavtale

Gjeldende fra 11.09.2023

10 til 19 tonn 0,10 kr pr kg
20 til 29 tonn 0,30 kr pr kg
Over 30 tonn 0,80 kr pr kg
Tonnaskeavtale utbetales ved årets slutt.

Innmeldingsrutiner

Storfe og livdyr 2 ukes innmelding
Slaktegris 1 ukes innmelding
Smågris 5 ukers innmelding
Småfe 1 ukes innmelding

Innmeldingsfrister:

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 15:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 06:00.

Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 2 uker før ønsket leveringsuke!

All innmelding går til 51 79 86 00

Nødslaktvakt:

51 79 86 00 eller JBR 97 17 19 77

Nødslaktbil direkte:

 • Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane utan Bjerkreim: 478 73 179
 • Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus): 480 11 600
 • Nortura Nord-Rogaland: 480 99 248