samarbeid

Vi tror på at vi skaper unike og innovative løsninger gjennom de tette samarbeidene vi har gjennom verdikjeden fra jord til bord. Nøkkelen ligger i å forene kvalitet hos bonden, være rå i produksjonsleddet på gjennomføring og bygge broer via våre kunder, slik at produktene skaper entusiasme hos deg som forbruker.

Bonden

Prima Slakt er et eget selskap som er tilknyttet Prima Brands, og kun leverer dyr til oss. Vi har våre egne bønder som leverer konseptdyr etter spesifikke kvalitetskrav. Bøndene er i stor grad lokalisert i Rogaland og vi er opptatt av å tilknytte oss bønder som har den samme filosofi og matglede som vi brenner og har passion for. I denne sammenheng er vi opptatt av at bonden skal få betalt for den viktige jobben de gjør med å utvikle og skape kvalitet. Derfor betaler vi også mer for våre konsepter som går direkte tilbake til bonden.

Produksjonsanlegg

I Prima Brands har vi fem produksjonsanlegg, alle med beliggenhet i Rogaland. Anleggene i Egersund og Kviamarka har eget selskapsnavn Norpri, og er et produksjonssamarbeid med Nortura på skjæring av storfe, svin og lam. I tillegg har vi tre foredlingsanlegg, et på Vigrestad, et på Nærbø og et i Haugesund. Sammen har vi et unikt produksjons-setup som skal gjøre Prima Brands leveringsdyktige på et bredt sortiment av både ferske og foredlede varer. I tillegg har vi eierforhold inn i Spesialgrossisten Matfylket, som er et salgs- og distribusjonsselskap som distribuerer lokale matvarer i Rogaland.

Markeder

I Prima Brands har vi et bredt spekter av varer og kategorier som vi selger til store deler av markedet. Vi deler markedet inn i Industrimarked, Dagligvaremarked og Storhusholdnings-markedet, hvor vi har dedikerte selgere som følger opp våre viktige kunder og samarbeidspartnere.

En viktig del av det å kunne tilby varer til alle markedene er planlegging og koordinering på tvers av alle anlegg og kategorier.

Forbruker

I Norge er vi over fem millioner innbyggere med forskjellige preferanser, behov og ønsker når det gjelder mat. Vi er familier, enslige, barn, ungdom og eldre i forskjellige livsfaser og med forskjellige holdninger til hva et godt måltid består av. De fleste av oss spiser frokost, lunsj, middag og kvelds, ofte av ren rutine, men også som et høydepunkt i løpet av dagen – fordi det er en kilde til livskvalitet og viktig næring som vi er avhengig av.

Som en kvalitetsaktør i matbransjen er vi opptatt av at du som forbruker ikke nødvendigvis skal spise mye kjøtt, men velge kjøtt av god kvalitet som kommer fra dyr som har hatt det bra. Både trender og råd tilsier at vi skal spise mindre rødt kjøtt. Det har vi det helt fint med, så lenge vi fortsatt kan utvikle og sette søkelys på å skape gode matopplevelser sammen med deg som forbruker på en bærekraftig måte i fremtiden.

Vi ønsker at du som forbruker skal bli kjent med oss via de matopplevelser vi skaper, enten det er på restaurant med god tid til å nyte og oppleve, i en inspirerende kjøttdisk i din lokale matbutikk, på matfestival eller ved middags/frokostbordet i ditt eget hjem.