MARKEDer

I Prima Brands leverer vi til flere deler av markedet, både dagligvare, industri og storhusholdning. Ulike markeder krever ulik tilpassning, men vi klarer å lever dette samtidg som vi beholder PRIMA kvalitet på kjøttet.  Industriell pressisjon og håndverkskvalitet er nøkkelen i enhver leveranse uansett marked eller kunde.

Dagligvare

På tvers av alle merkevarer og produktkategorier er vi leveringsdyktige på mange spennende varer til dagligvarehandelen. Lokalt har vi et tett samarbeid med Spesialgrossisten Matfylket, og fokuserer på lokale råvarer gjennom merkevarene A. Idsøe og Toma. Nasjonalt har vi et sterkt samarbeid med NorgesGruppen gjennom Meny og Unil. Vi har fire engasjerte salgskonsulenter som hver uke har kontakt med de rundt 200 Meny- butikkene landet over, for å tilby kvalitetsvarer fra våre konseptdyr. Biffer, burgere, pølser, svineprodukter og mye mer går hver dag fra Jæren og ut til Menys ferskvarepunkt.

Industri

Innenfor industri har vi flere viktige samarbeidspartnere. Industri er hvor vi selger råvarer til andre aktører i bransjen, og vi har flere vi jobber tett sammen med. I industriskala er ofte volumene høye, og vi har alltid kvalitet i fokus. Sammen med industrimarkedet definerer vi og utviser fleksibilitet, for å fremskaffe optimal råvare.

Storhusholdning

A. Idsøe har sammen med Prima i flere år stått i spissen for å levere kvalitetsråvarer til restauranter, cafeer, bakeri, kantiner og catering. Innenfor «kokke-miljøet» er vi opptatt og avhengige av å involvere og lytte til kompetente og erfarne fagfolk, for å få input til hvordan vi skaper de beste produktene. Det er denne bransjen som setter standarden, og har vært en stor bidragsyter når det gjelder å sette matglede på agendaen.