Prisløype Storfe 1. halvår 2024

Ny prisløype Storfe 2. halvår 2023

Fra mandag den 21. august reduseres Engroprisen for storfe med 4,00 pr kg på grunn av prisendring hos markedsregulator. Prisnedgangen som er varslet i prisløypa fastsatt 01.07.2023 gjennomføres i tillegg til den ekstraordinære prisnedgangen.

Prisløype Storfe 1. halvår 2024

Prisløype storfe 1. halvår 2023

Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Prisløype første halvår er nå fastsatt. Formålet med prisløypen er å ta ut den vedtatte hevingen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) på en...