Priser Gris gjeldende fra 13.05.2024

Priser Gris gjeldende fra 13.05.2024

Bonuser og Puljetillegg Jæren smak Smågris Notering Jæren smak (gjeldende fra 13.05.2024)  1080 kr pr stk.    Prima tillegg ( innmelding 5 uker før levering) 38 kr pr stk. Overvekt > 25 15 kr pr kg Puljetillegg: 40 – 79 stk   40 kr pr stk. Puljetillegg: 80 – 99...
Priser Gris gjeldende fra 13.05.2024

Priser Gris gjeldende fra 11.09.2023

Bonuser og Puljetillegg Jæren smak Smågris Notering Jæren smak (gjeldende fra 28.08.23) 1150 kr pr stk. Prima tillegg ( innmelding 5 uker før levering) 38 kr pr stk. (viderefaktureres) Overvekt > 25 15 kr pr kg Puljetillegg: 25 – 49 stk 35 kr pr stk. Puljetillegg:...
Priser Gris gjeldende fra 13.05.2024

Priser Gris gjeldende fra 02.01.2023

Bonuser og puljetillegg Jæren smak Smågris Notering Prima Smågris (gjeldende fra 02.01.23) 1190 kr pr. stk. ( + 10,- ) Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Overvekt  25 – 35 15 kr pr. kg. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg:...
Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 07.06.21

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 07.06.21

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Prima Smågris (gjeldende fra 07.06.21) 940 kr pr. stk. Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk....