Leveringsbetingelser Storfe gjeldende fra 28.03.22

Leveringsbetingelser Storfe gjeldende fra 28.03.22

JÆREN SMAK AVTALE Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Avtaleinnmelding 2 ukers avtale 1,5 Puljetillegg 2 til 3 stk. 1,35 Puljetillegg 4 til 5 stk. 2,00 Puljetillegg 6 til 10 stk. 2,55 Puljetillegg 11 til 13 stk. 2,95 Puljetillegg over 14 stk. 3,55 Sesongtillegg...

Priser storfe

Fettkomp/Angus tillegg PA (fettklasse 3-) 1,00 Kr pr kg PA (fettklasse 3) 1,50 Kr pr kg PA (fettklasse 3+) 2,50 Kr pr kg PA (fettklasse 4-) 4,00 Kr pr kg PA (fettklasse 4) 5,00 Kr pr kg PA (fettklasse 4+) 5,00 Kr pr kg PA (fettklasse 5-) 5,00 Kr pr kg PA (fettklasse...